BIJLAGE / RIDER
| feestband.com

Bijlage feestband.com

Hartelijk dank voor het gestelde vertrouwen in het boeken van een live optreden van een band/act van feestband.com, hierna mede aangeduid als Artiest. Om het optreden voor ons, voor u en voor uw publiek op succesvolle wijze te laten verlopen, vragen wij uw gewaardeerde medewerking bij een aantal hiervoor noodzakelijke voorzieningen. De navolgende bepalingen zijn essentieel voor het optreden en onverbrekelijk verbonden met het ondertekend contract.

Essentiële zaken & aandachtspunten

Toegang tot de locatie. De apparatuur van een standaard show van de act wordt vervoerd in een vrachtwagen van 11 meter lang, 4m20 hoog, 2m60 breed en 8 ton zwaar (de vrachtwagen is een 12 tons gekeurde vrachtwagen met een ledig gewicht van 3 ton). De toegangsroute naar de locatie moet hierop berekend zijn.

De route (die de technici met de apparatuur vanuit de vrachtwagen moeten afleggen) naar het podium moet effen, verhard, zonder trappen en treden zijn. Dus onder meer geen geen zand, gras, kiezels, kinderkopjes (geen limitatieve opsomming).

In geval van een afstand tot het podium van meer dan 15 meter en/of in het geval van een lift is aanvaarding van de show in overleg en zullen – afhankelijk van de omstandigheden en na goedkeuring – tegen meerprijs 1 of meer extra technici kunnen worden ingezet.

Plaatsing van de zaaltafel. Plaatsing van de zaaltafel (FOH) kan in onderling overleg gebeuren. Plaatsing van de FOH zal altijd moeten zijn tussen de linker en rechter PA-speakers, liefst in het midden, doch uiterlijk recht voor 1 van beide speakers – nooit daarbuiten –  en op een afstand van ca 8 tot max. 15 meter (voor buiten geldt: 20 tot 40 meter) van het podium, gelijkvloers (op eenzelfde hoogte als het publiek) en niet op of onder een balkon.  Direct naast, achter of bij de FOH wordt de lichttafel geplaatst. Gezamenlijk nemen de tafels ca 3,5×1,5 meter in beslag. De tafels worden netjes afgewerkt met zwart doek.

PA en/of licht aanwezig. Indien een PA en/of lichtsetup op locatie aanwezig is dient deze te te zijn conform onze meest recente technici rider festival / inprik. Vereisten: zaalmixtafel: Midas Heritage HD96, lichttafel: GrandMA of in overleg, een met de lichtset bekende technicus, een met de audio bekende technicus. Indien de band in nadere overeenstemming een eigen zaalmixtafel zou meenemen is vereist dat lokale techniek 4x Cat6e en stroom van podium naar FOH legt.  De band neemt eigen backline mee en eigen complete monitorsetup, microfoons en infra. De band zal direct moeten kunnen inprikken op de eindversterkers of processor van de PA (!). Subkasten mogen niet onder het podium geplaatst worden (!). De bediening van een show van de band (met evt. toevoegingen) zal altijd en zonder uitzondering geschieden door onze eigen technici. feestband.com/rider-techniek

Podium. Standaard: 8×5 meter (breedte x diepte). Beter/ideaal is 10×6 (absoluut minimum is 6×4 meter). Bij het begeleiden van artiesten en Big Band Style is vereist: 12×7 meter (absoluut minimum: 10×6 meter). Rondom om het podium (achter, links en rechts) dient te allen tijde tenminste 1,5 meter te worden vrijgehouden voor PA, versterkers en monitor set-up. Zie het schema ter verduidelijking.

Gebruik van special effects (zoals onder meer: ventilatoren, vuurwerk, water, confetti, …) dient vooraf te worden overlegd. Wijkt er iets af, neem dan svp even contact op. Zie evt ook www.feestband.com/podium 

Standaard aandachtspunten

Veiligheid. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van de geluid- en lichtinstallatie, muziekinstrumenten en leden en crew. Opdrachtgever zorgt voor een rookvrije werk-, optreed-, kleedruimte, Indien naar het oordeel van festband.com of haar techniek de veiligheid van personen en/of apparatuur in gevaar wordt gebracht, alsook in het geval van agressieve en/of onheuse bejegening, kan het optreden en/of opstellen van de apparatuur worden onderbroken dan wel worden beëindigd.

Opbouw van de apparatuur & tijden. Noodzakelijk is dat de technici gedurende 3 uur (bij meer PA, licht, Artiesten/Friends, danwel Big Band Style: 4 uur) absolute vrije beschikking en werkruimte hebben op en rond het podium. Daarvan is ca 40 minuten nodig om een soundcheck te doen (het audiosysteem en monitoren op volume in te regelen). Vanaf een uur voor de show zal er even gelegenheid moeten zijn voor enkele bandleden de apparatuur op het podium te stellen (bv bekkens hangen door de drummer).

Elektriciteit. Benodigde stroom voor een standaard licht- en geluidsset tot 800 personen indoor: twee (2) stuks 32 Amp krachtstroomaansluitingen. De krachtstroomaansluitingen (380 Volt) dienen te bestaan uit 3 fasen, nul en een deugdelijke aarde (CEE-form) en moeten voldoen aan de laatste NEN-norm. Aansluiting(en) binnen 5 meter van het podium. Zie evt. feestband.com/stroom voor vereisten bij andere dan de standaard set-up.

Disco, presentaties en extra’s. Voor kleine zaken (een enkele korte presentatie of inprikken DJ) kan zonder meerkosten gebruik worden gemaakt het geluids- en lichtsysteem (tot het einde van de show). Het verzorgen van commerciële acts/zaken, wat grotere of meerdere zaken kan verzorgd worden overeenkomstig onze mogelijkheden- /prijslijst. Zie feestband.com/prijslijst

Kleedkamer. Voor de bandleden en technici vragen we een voldoende grote (afsluitbare) rustige (uit het feest-lawaai) kleedkamer met spiegel, verlichting, verwarming, hygiënische faciliteiten met stromend water zeer nabij en zonder oponthoud te gebruiken. Alles binnen een redelijke afstand tot het podium.

Maaltijden. Voor onze technici + bandleider vragen we een goede voedzame warme maaltijd (geen vis, geen soep met brood, saté, friet, lasagne; voorkeur voor stamppot; graag in elk geval groente). Sommige technici zijn vegetarisch. De maaltijden kunnen/dienen gereed zijn te zijn ca. 30 minuten na de opbouw- en soundcheck-klaartijd. Indien de technici voor opbouw voor 15h00 arriveren vragen we voor de technici – in verband met erg vroeg vertrek van de vrachtwagen – voldoende belegde broodjes. 

We vragen alleen maaltijden voor de bandleden bij een show met artiesten, en ook in het geval de aanvang van de eerste set vóór 21h00 is. Sommige bandleden zijn vegetarisch en/of lactose-intolerant. De maaltijden van de bandleden kunnen/dienen gereed zijn te zijn 1 uur en 15 minuten voor aanvang van eerste set. Tenzij anders wordt overeengekomen.

Consumpties. Voor de band en crew zullen voldoende (ook enkele alcoholische*) consumpties ter beschikking worden gesteld, beschikbaar vanaf aankomst van de crew tot aan het weer inladen van de apparatuur. [*beneveld zal niemand (mogen) zijn, bovendien moet ieder bandlid weer terugrijden].

Koffie, thee en broodjes (wat te eten) voor of vlak na de laatste set, als aansterking voor de terugreis, voor bandleden en technici, wordt zeer op prijs gesteld (is niet verplicht; wordt wel zeer gewaardeerd).

Parkeren & binnensteden. Opdrachtgever zorgt voor adequate, veilige en gratis parkeerruimte voor tenminste 1 vrachtwagen van de techniek en voor personenauto’s van de bandleden. Indien gratis parkeerruimte of uitrijkaarten niet beschikbaar zijn zal er een standaard gefixeerd bedrag aan parkeerkosten in rekening worden gebracht conform onze prijslijst. 

Indien de vrachtwagen na het laden en lossen niet in de zeer directe nabijheid van de locatie kan blijven staan is een aparte chauffeur/technicus noodzakelijk. Deze chauffeur/technicus is noodzakelijk vanwege Arbo-eisen en omdat gedurende de 3 uur opbouw en 1,25 uur afbouw continu alle technici nodig zijn. Zie feestband.com/prijslijst

Artiesten / Friends en/of Big Band Style. Zie ook bij podium en bij maaltijden. De band speelt inclusief de Friends-set max. 3 sets in 4 uur. De set(s) met Friends dient (dienen) los te staan van de normale sets. In het geval van nieuwe nummers met een artiest dient het repertoire (de te spelen opname/mp3) uiterlijk 3 weken voor de show in bezit te zijn.

Overige zaken

De klant / contractant 1 verklaart bekend te zijn met de prestatie, presentatie en het repertoire van de band.

Artiest kan zo mogelijk enkele potentiële klanten uitnodigen het optreden bij te wonen.

Alleen na schriftelijke toezegging is het geoorloofd geluids- en beeldopnamen en/of projecties te maken. Artiest zal van genomen foto’s, audio, video of ander media-materiaal altijd een kopie wensen te ontvangen. Levering van de media binnen 10 dagen na de show. Opdrachtgever garandeert dat het gebruik van bovengenoemd media-materiaal vrij is van rechten tbv promotie door feestband.com en de band/act.

Artiest zal de mogelijkheid moeten hebben audio-, video-, en/of foto-opnamen te (laten) maken van de show.

Artiest kan verschijnen in (een) andere samenstelling(en). 

Artiest kan al optreden met een volume van tenminste 98dB(A) (continu) bij de mengtafel. Over het algemeen zal het optreden worden een geluidsvolume worden geproduceerd conform het ‘hoorconvenant’. Het ‘hoorconvenant’ is een afspraak die zowel in België als Nederland zijn gemaakt tussen de overheid en Belgische en Nederlandse poppodia en festivals en evenementorganisatoren. Concerten en evenementen moeten volgens dit convenant een gemiddeld geluidsniveau van maximaal 103 decibel aanhouden. Dat gemiddelde wordt gemeten gedurende een kwartier, op een hoogte van twee meter bij de mengtafel. Voor meer info: www.feestband.com/decibel 

Contractant zorgt voor wettelijke vereiste waarschuwingen van het publiek en evt. het aanbieden van oordoppen.

Artiest zal het podium aankleden zoals bij een optreden van de Artiest gebruikelijk. Artiest zal haar logo moeten kunnen presenteren. Een zwarte achtergrond zonder decor of banners is noodzakelijk voor de lichtshow van de band.

Naam en foto’s van de Artiest mogen niet gerelateerd (kunnen) worden aan een product, maatschappij of (handels)naam zonder schriftelijk akkoord van de Artiest.

In geval van mileu-eisen, vergunningen of andere beperkende voorwaarden van of naar een locatie toe, vragen we vanwege het plannen van vrachtwagens, dit bij het vastleggen van de band door te geven. Bij een latere melding kunnen er meerkosten zijn.

Artiest maakt gebruik van draadloze microfoon- en inear-systemen. Tijdens de opbouw van de techniek en tijdens de show dienen de door de Artiest te gebruiken frequenties volledig vrij te zijn. Bij meerdere acts op locatie dient een zendertechnicus aanwezig te zijn die de beschikbare frequenties in kaart heeft gebracht. Deze dient zich tijdig te melden.

Artiest zal altijd eigen video en visuals moeten kunnen gebruiken (‘draaien’), ook indien een videoscherm op locatie reeds aanwezig is.

Alle betalingen dienen tenminste uiterlijk voor aanvang van het optreden (de prestatie) te zijn ontvangen.

Oplossingen

Zijn er afwijkingen, vragen of zijn bepaalde faciliteiten niet voor handen, neem dan s.v.p. tijdig contact op voor mogelijke aanpassingen. Het komt namelijk eigenlijk nooit voor dat er iets niet opgelost kan worden. Kijk voor antwoord op veel gestelde vragen ook op feestband.com/veelgesteldevragen